English 加入收藏   

镇江锐凯轴承有限公司

  首页    新闻动态    产品服务    关于我们    联系我们    
 

不锈钢外球面轴承SSUC-SSB200系列

 产品介绍    
 
参考价格:0.00

 

 

不锈钢外球面轴承国际标准尺寸对照

 

 

Bearing NO.

Bore (mm)

Dimensions(mm)

Weight (kg)

D

Bi

Be

n

m

G

ds

SSSB201-8
SSSB201
SSSB202-9
SSSB202-10
SSSB202
SSSB203-11
SSSB203

12.7
12
14.2875
15.875
15
17.4625
17
40
22
12
6
16
4.5

M5P0.8


0.08

0.07

0.065

SSSB204-12
SSSB204


20


47


25


14


7


18


4.5

M5P0.8

0.12

SSSB205-14
SSSB205-15
SSSB205
SSSB205-16

22.225
23.8125
25.4
25

 

5227157.519.55

 M6P0.75

0.16

SSSB206-18
SSSB206
SSSB206-19

28.575
31.75
30.1625


62


30


16


8


22


5.5

M6P0.75

0.25

SSSB207-20
SSSB207-21
SSSB207-22
SSSB207
SSSB207-23

31.75
33.3375
34.925
35
36.51257232178.523.56M8P1.00.37

SSSB208-24
SSSB208-25
SSSB208

38.1
39.6875
40


80


34


18


9


25


8

M8P1.0

0.45

SSSB209-26
SSSB209-27
SSSB209-28
SSSB209

41.275
42.8625
44.45
458541.2190.2318


M8P1.0


0.8

SSSB210-29
SSSB210-30
SSSB210-31
SSSB210-32
SSSB210

46.0375
47.625
49.2125
50.8
509043.52010.932.6

 

9

 

M8P1.0

 

0.87

SSSB211-32
SSSB211-33
SSSB211-34
SSSB211-35
SSSB211

50.8
52.3875
53.975
55.5625
5510045.32111.833.510M8P1.01.1

SSSB212-36
SSSB212-37
SSSB212-38
SSB212-39
SSSB212

57.15
58.7375
60.325
61.9125
6011053.72214.938.8

 

10

 

M10P1.25

 

1.3

SSUC201-8
SSUC201
SSUC202-9
SSUC202-10
SSUC202
SSUC203-11
SSUC203

12.7
12
14.2875
15.875
15
17.4625
17
47
31
17
12.7
18.3
5
M6P0.75

0.20
0.21

0.19
0.19

0.18

SSUC204-12
SSUC204

19.05
20

47

31

17

12.7

18.3

5


M6P0.75

0.16

SSUC205-13
SSUC205-14
SSUC205-15
SSUC205-16
SSUC205

20.6375
22.225
23.8125
25.4
25
52
34.1
17
14.3
19.8
5M6P0.75

0.22
0.20

0.19
0.19

SSUC206-17
SSUC206-18
SSUC206-19
SSUC206-20
SSUC206

26.9875
28.575
30.1625
31.75
306238.11915.922.25M6P0.75


0.33
0.31

0.31

SSUC207-20
SSUC207-21
SSUC207-22
SSUC207-23
SSUC207

31.75
33.3375
34.925
36.5125
357242.92017.525.47M8P1.0

0.53
0.50
0.47
0.44
0.47

SSUC208-24
SSUC208-25
SSUC208

38.1
39.6875
40


80


49.2


22


19


30.2


8


M8P1.0

0.66
0.63
0.61

SSUC209-26
SSUC209-27
SSUC209-28
SSUC209

41.275
42.8625
44.45
458549.2221930.28M8P1.0

0.78
0.74
0.70
0.68

SSUC210-29
SSUC210-30
SSUC210-31
SSUC210-32
SSUC210

46.0375
47.625
49.2125
50.8
509051.6241932.610M10P1.25

0.83
0.78
0.77

SSUC211-32
SSUC211-33
SSUC211-34
SSUC211-35
SSUC211

50.8
52.3875
53.975
55.5625
5510055.62522.233.410M10P1.25

1.35
1.24
1.17
1.19

SSUC212-36
SSUC212-37
SSUC212-38
SSUC212-39
SSUC212

57.15
58.7375
60.325
61.9125
6011065.12725.439.710M10P1.25

1.65

1.50
1.43
1.52

 

更多 不锈钢外球面轴承SSUC-SSB200系列 相关信息>>  


2018 镇江锐凯轴承有限公司 版权所有 管理
技术支持:产品网


点击这里给我发消息
点击这里给我发消息